SIKSA

Event details

  • 16.04.2023
  • 20:30
  • Aleja Armii Ludowej 14, Warszawa

Jedni mówią o nich, że są “postpunkową petardą polskiej sceny muzyczno-performatywnej”, zaś drudzy, że ich “muzyczne działani prowokują, drażnią, ale wyprzedzają swój czas.” Czy to na koncertach, czy w spektaklach teatralnych, jedno jest pewne. Ich artystyczna wizja, moc przekazu jest unikatowa i dlatego czujemy się wyróżnieni, że w połowie kwietnia w ramach ich trasy koncertowej pod tytułem „…a diablica gruchnie basem” po raz pierwszy wystąpią w Pardon, To Tu. Bardzo serdecznie zapraszamy na koncert duetu SIKSA!

▶ Data: Niedziela, 16.04.2023
▶ Wejście na koncert: 19:00
▶ Rozpoczęcie koncertu: 20:30
▶ Bilety: 39 zł (przedsprzedaż) / 49 zł (w dniu koncertu)
▶ Adres: Aleja Armii Ludowej 14; 00-637 Warszawa

▶ UWAGA: Na tym koncercie nie przewidujemy miejsc siedzących!

▶ Bilety są dostępne za pośrednictwem naszej strony internetowej www.pardontotu.pl, stacjonarnie w “Pardon, To Tu” przy barze (limitowana pula biletów kolekcjonerskich) oraz w salonach Empik. Bilety można także nabyć w dniu koncertu (od godziny 19:00) ‘na bramce’, o ile nie zostaną wcześniej wyprzedane

▶ SIKSA

SIKSA (słowo z języka jidysz, pot. pogard. młoda dziewczyna postrzegana jako wulgarna, niedoświadczona i niedojrzała) to feministyczny duet ułożony na głos, bas, tekst i ciała. Koncerty SIKSY łączą z sobą energię koncertu punkowego, poezji performatywnej czy tańca współczesnego a w interakcji z publicznością nabierają jedynych w swoim rodzaju walorów dramatycznych. W ograniczeniach instrumentarium i obecności scenicznej duet znajduję siłę, by stworzyć własną drogę. Opiera się czasem o wspomnienia z dzieciństwa, innym razem o bajki i legendy, czy rzeczywistość przetworzoną przez nieskrępowane i niepohamowane spojrzenie SIKSY. W jej twórczości to co osobiste spotyka się z politycznym a to co niewypowiedziane z tym co wykrzyczane.

SIKSA zagrała ponad 300 koncertów w całej Europie, od małych klubów i skłotów, przez galerie sztuki współczesnej aż po największe europejskie festiwale.

Od początku 2023 SIKSA koncertuje z najnowszym sezonem koncertowym pod tytułem „…a diablica gruchnie basem”.

„… a diablica gruchnie basem” to tytuł legendy, kolędy i mitu w jednym, które sama o sobie napisałam. Nie znajdziecie tu króla podbijającego ziemię, ni orła w gnieździe. Król jest teraz prezesem
w korporacji, a orła postanowiono przebranżowić, by nadgonił trochę akcji. W tym nieważne jakim miejscu i nieważne jakim czasie jestem ja, Diablica. Pożytku ze mnie ni mo, właściwie same kłopoty i w dodatku nie umiem się w języku wysłowić. Ale gdy już to robię to wszystkie za i przeciw mają diablo zgryzoty. I tutaj wkracza niepewna swych mocy Narratorka, z którą zatańczę tak, by była w wymyślaniu wolna. W duecie zamojtamy opowiadane przez innych autorów gwiazdy i ziemie. Będziemy się wspólnie zmieniać i pieprzyć, a oni niech myślą, że byli w tym lepsi! Od tej pory najstarsze herstoryczki miasta Gwiezdna powiadają, że na tym łez padole mieszka jedna taka, której
język podobno do rytmu skakał!

▶ SIKSA (english translation)

SIKSA (Yiddish: שיקסע, romanized: shikse, disparaging word for a young woman percieved as vulgar, inexperienced and immature) is a feminist duo arranged for voice, bass, lyrics and bodies. SIKSA’s concerts combine the energy of a punk concert, performative poetry or contemporary dance. Thanks to the interaction with the audience, every show acquires unique dramatic qualities. In the limitations of the instruments and stage presence, the duo finds the strength to carve their own path. Sometimes it’s based on childhood memories, other times on fairy tales and legends, or reality transformed by the uninhibited and unrestrained vision of SIKSA. In her work, the personal meets the political, and the unspoken meets the deafening.

SIKSA played over 300 concerts all over Europe, from small clubs and squats, through contemporary art galleries to the largest European festivals.

Since the beginning of 2023, SIKSA has been touring with the latest concert season entitled “… and the She-devil bangs with a bass”.

“..and the She-devil bangs with the bass” – this is the title of a legend, a carol and a myth – all in one. I wrote it myself and about myself. Here, you will not find a king conquering the land, nor an eagle in the nest. The king is now the CEO in a corporation, and the eagle was rebranded, so he can keep an eye on the action. In this “whatever place” and “whatever time” – here am I, the She-Devil. I’m useless, I’m nothing but trouble! My language is a mess. But when I go for it all the pros and the cons have hellish worries. And here comes the Narrator, she’s unsure of her powers, and I will dance with her until she feels free. Together we will confuse stars and earths as they were told by other authors. We will transform and screw together and let them think they were way better! Since then, the oldest ladies of the Star-city say that in this valley of tears, lives the one whose tongue was jumping to the rhythm!

https://siksa.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/xsiksax
https://www.instagram.com/siksa_forever/