Spotkanie z Olegiem Sencowem / Ukraina! 4. Festiwal Filmowy / Wtorek, 22.10.2019

Wspólnie z Ukraina Festiwal Filmowy serdecznie zapraszamy na spotkanie z Olegiem Sencowem, ukraińskim reżyserem, który po sprzeciwie wobec rosyjskiej aneksji Krymu został aresztowany i skazany na dwadzieścia lat łagru o zaostrzonym rygorze.

Od pierwszej edycji, festiwal zwracał uwagę publiczności na jego trudną sytuację, a także zachęcał do wsparcia kampanii na rzecz jego uwolnienia. W ramach poprzednich edycji festiwalu pokazane zostały filmy “Gracz” w reż. Sencowa oraz film dokumentalny „Oleg Sencow vs. Federacja Rosyjska“, w reż. Askolda Kurova, który zdobył nagrodę publiczności w 2017 r.

Oleg Sencow był wspierany przez europejskie środowisko filmowe, które walczyło o jego uwolnienie. 7 września 2019 roku podczas wymiany więźniów został uwolniony i wrócił do domu.

Rozmowę poprowadzi Janusz Wróblewski, dziennikarz filmowy, redaktor tygodnika Polityka.