Rozmowa z Anthony Braxtonem

Serdecznie polecamy podcast audycji “Rozmowy po zmroku” w Dwójka – Program 2 Polskiego Radia (nasz patron medialny), w której usłyszycie wyjatkowy wywiad jaki przeprowadziła Aleksandra Tykarska z wybitnym muzykiem Anthony Braxtonem podczas 3 dniowej koncertowej rezydencji w Pardon, To Tu w styczniu 2020. Rozmowa ta jest o tyle szczególna, że artysta zasadniczo nie lubi udzielać wywiadów, na szczęście udało nam się go przekonać i jak usłyszycie w nagraniu nie żałował swojej decyzji. Podcast dostępny w dwóch wersjach językowych, polskiej i oryginalnej/angielskiej.

Kliknij ten link!


We highly recommend podcast “Conversations after dark” on Dwójka – Program 2 of Polish Radio (our media patron), in which you will hear a unique interview conducted by Aleksandra Tykarska with the eminent musician Anthony Braxton during the 3-day concert residency in Pardon, To Tu in January 2020. This conversation is special because the artist basically does not like to give interviews, fortunately we were able to convince him and as you hear in the recording he did not regret his decision. Podcast available in two language options, polish and original/english.

Click this link!