Pardon, To Tu został wyróżniony przez legendarny duński Roskilde Festival

Za parę dni rozpoczyna się jeden z największych europejskich festiwali muzycznych. Uważamy, że warto podzielić się z wami teraz tą informacją: Pardon, To Tu został wyróżniony przez legendarny duński Roskilde Festival i stowarzyszenie organizujące ten festiwal, Roskilde Festival Charity Foundation, darowizną w wysokości 37500 DKK, czyli 21112,49 PLN. Otrzymaliśmy to wsparcie za naszą dotychczasową 7-letnią muzyczną i kulturalną działalność oraz na potrzeby otwarcia przyszłej stałej siedziby. Od założenia festiwalu w 1971 r., takie wyróżnienie po raz pierwszy trafiło do Polski.

Od 2011 r. zorganizowaliśmy ponad 600 koncertów, spotkań literackich i warsztatów plastycznych dla dzieci. Nasza działalność kulturalna nigdy nie była wspierana finansowo z ministerialnych lub miejskich dotacji oraz sponsorów. Tym bardziej jest nam miło, że zostaliśmy zauważeni przez Roskilde Festival Charity Foundation.

Festiwal Roskilde jest organizacją non-profit i wszystkie zyski są przekazywane na cele humanitarne, kulturalne i działania non-profit na całym świecie. Pardon, To Tu zainwestuje ten datek w całości w przygotowanie naszej nowej stałej siedziby.

In a few days will start one of the biggest music festivals in Europe. We believe, now it’s the right time to share with you this information: Pardon, To Tu has been honoured by the legendary Danish festival Roskilde and the association behind, which is organising this festival, Roskilde Festival Charity Foundation, with a donation of 37500 DKK or around 5000 Euros. We received this financial support for our previous seven years of music and cultural activities and regarding our efforts in the reopening of our new main club. Since the beginning of the festival in 1971, for the first time this honour goes to Poland.

Since 2011, Pardon, To Tu organised over 600 concerts, literature meetings and art workshops for children. Our cultural activities were never supported by public (government / city council) subsidies or sponsors. We are therefore very delighted, that we were recognised by the Roskilde Festival Charity Foundation.

Roskilde Festival is non-profit and is donating all of their profits to charity after each festival. The Roskilde Festival Charity Foundation support with this donations humanitarian, cultural and non-profit projects all over the world. Pardon, To Tu will invest this donation entirely in the rebuilding of our future new club.

#Roskildedonations