LETNIE PARDON, TO TU PRZY NOWYM TEATRZE

Szanowni Goście,

mamy ogromny zaszczyt i przyjemność poinformować, iż dzięki zaufaniu, którym obdarzył nas Nowy Teatr, od maja do końca września Pardon, To Tu obejmie opiekę nad letnią klubokawiarnią i Świetlica Nowego Teatru, gdzie będziemy organizować koncerty i bezpłatne warsztaty plastyczne dla dzieci.

Mamy nadzieje że ta wspólna inicjatywa “Pardon To Tu” i “Nowego Teatru” okażę się dla was ważnym adresem tego lata na kulturalnej mapie Warszawy.

Oczywiście nie zabraknie wina, piwa z beczki, focaccie, Ykosa i miłej atmosfery. 😉

Liczymy że po wakacjach spotkamy sie już w stałej siedzibie.

Zapraszamy do Nowego Teatru na ul. Madalińskiego 10/16 na warszawskim Mokotowie.
Dear guests,

It’s a great honour and pleasure for us to inform you, that thanks to the trust placed in us by the Nowy Teatr International Cultural Centre, from may to september “Pardon, To Tu” will open a temporary summer cafe and venue at the “Swietlica” of the Nowy Teatr, where we will organize concerts and workshops for children.

We hope that this joint initiative of “Pardon, To Tu” and Nowy Teatr will become this summer an important address on the cultural map of Warsaw.

Wine, draft beer, focaccia, ykos and a friendly atmosphere, most certainly shouldn’t be missing either.

We trust that after the summer we will meet you already at the permanent domicile of “Pardon, To Tu”.
You are kindly invited to the “Nowy Teatr International Cultural Centre” at the Madalinskiego Street 10/16 – Warsaw (Mokotow)