Warsztaty kreatywne Wnuki-Dziadkowie

Event details

  • Saturday | 11.06.2016 to Sunday | 12.06.2016
  • 11:00

Seredcznie zapraszamy na warsztaty kreatywnego wykorzystania muzyki w relacji wnuczek – dziadkowie!
Warsztaty mają na celu nauczenie wnuczków i ich dziadków sposobów na kreatywne spędzanie wspólnego czasu.

1. Podczas pierwszego spotkania, integrującego grupę, zwiększymy wspólne zaufanie, postaramy się zbudować wzajemną relację za pomocą muzykoterapii.

2. Spotkanie drugie będzie polegało na współnym budowaniu instrumentów perkusyjnych, ich wykorzystaniu w ćwiczeniach rytmicznych oraz stworzeniu opowieści muzycznej przy pomocy dostępnych instrumentów.

3. Spotkanie trzecie pokaże nam głos jako narzędzie w ćwiczeniach emisyjnych, improwizacjach głosowych, śpiewie w kanonie, prostych utworach chóralnych. Nagramy też video z mini koncertu.

4. Podczas ostatniego, czwartego spotkania zapoznany się z muzyką jako impulsem do współnej zabawy, improwizacjach ruchowych, ćwiczeniach na rozwój wyobraźni. Doznamy relaksacji przy dźwiękach gitary klasycznej (koncert autorski), oraz podsumujemy projekt, który uwieńczy wspólne zdjecie 🙂

W wyniku przeprowadzonych warsztatów uczestnicy poznają sposoby na różnorodne i kreatywne spędzanie czasu wolnego ze swoimi wnukami / dziadkami. Zdobędą umiejętności z zakresu muzyki do relaksacji czy mobilizacji do działania. Będą mogli bardziej świadomie rozwijać swoje talenty. Celem projektu jest budowanie więzi międzypokoleniowej, relacji z drugim człowiekiem poprzez wspólne muzykowanie oraz zwiększenie zainsteresowania kulturą, wychowanie świadomych odbiorców sztuki.

Program jest programem autorskim, stworzonym przez aktorkę, muzyka, pedagoga i arteterapeutkę Anne Siek.

Udział w warsztatach jest bezpłatny!

Obowiązują zapisy pod adresem warsztatysceniczne@gmail.com

Decyduje kolejność zgłoszeń!

Projekt finansowany w ramach stypendium z zakresu upowszechniania kultury w Miasto Stołeczne Warszawa