Psychoanaliza, To Tu 2020/2021 – „Nieświadome? Ależ skąd!”

Event details

  • 25.10.2020
  • 17:00
  • Aleja Armii Ludowej 14, 00-637 Warszawa
Jest nam niezmiernie miło, że wraz z Forum Polskie Pola Lacanowskiego FPPL możemy was zaprosic na rozpoczynającą się nową serię seminariów dotyczącą psychoanalizy Lacanowskiej i jej meandrów. „Mowa jest aktem, a akt ma funkcję twórczą”, dlatego pod tytułem „Psychoanaliza, To Tu” psychoanalityczki i psychoanalitycy – członkowie FPPL – będą przybliżać i wyjaśniać tajniki myśli wielkich psychoanalityków XX wieku. Ze względu na obecne obostrzenia, spotkanie 25 października odbędzie się tylko online: https://zoom.us/j/99544185116

Spotkanie Pierwsze: niedziela 25.10.2020, godz. 17:00
Temat: „Nieświadome? Ależ skąd!”
Prelegentka: Anna Wojakowska-Skiba

Przede wszystkim chodzi o twórcę psychoanalizy, Sigmunda Freuda oraz wielkiego kontynuatora i innowatora jego dzieła, którym był Jacques Lacan. Obaj byli erudytami, którzy rozwijając psychoanalizę czerpali nie tylko z filozofii, ale także z medycyny, biologii czy antropologii. Natomiast Lacan, urodzony dwa pokolenia po Freudzie, niezwykle precyzyjnie użył odkryć lingwistyki oraz matematyki w swoim wyjaśnianiu fundamentalnego znaczenia i funkcji mowy dla podmiotu ludzkiego.

Jednak to, co najważniejsze w psychoanalizie to jej aspekt praktyczny, który dotyczy pracy z nieświadomym podmiotu analizującego się. Podmiotu, który poprzez swoje mówienie, w toku spotkań z analitykiem, może krok po kroku odszyfrowywać to, co stanowi jego symptom. Symptom, którego oddziaływanie na ciało lub powtarzające się porażki w relacjach uczuciowych lub zawodowych powoduje, że życie człowieka niejednokrotnie przekształca się w koszmar.

Aby dowiedzieć się więcej, co na to psychoanaliza od strony praktyki swojej teorii, a dokładniej co na to psychoanalitycy FPPL zapraszamy na spotkania, które oprócz części wykładowej stwarzają także możliwość zadawania pytań i dyskusji.

Na spotkaniu prosimy o stosowanie wytycznych w sytuacji covid-19

1. Uwaga, na tym spotkaniu w związku z obostrzeniami spowodowanymi wirusem SARS-COV-2 liczba miejsc w środku będzie ograniczona, natomiast na zewnątrz w naszym ogródku, będzie można usłyszeć spotkanie z głośników przy stolikach.
2. Ponadto warunkiem uczestnictwa w koncercie wewnątrz klubu jest wypełnienie i podpisanie przed wejściem na wydarzenie oświadczenia o stanie zdrowia oraz pozostawienie swoich danych kontaktowych. Klub “Pardon, To Tu” zapewni odpowiednią ilość oświadczeń.
3. Mając na uwadze konieczność wypełnienia ww. oświadczenia przed wejściem na wydarzenie prosimy o przybycie z wyprzedzeniem, niezbędnym do wypełnienia i złożenia dokumentu. Zalecany czas przybycia – 60 minut przed rozpoczęciem wydarzenia.
4. W miarę możliwości prosimy o wcześniejsze wydrukowanie, wypełnienie i podpisanie oświadczenia dostępnego pod poniższym adresem: https://pardontotu.pl/…/O%C5%9AWIADCZENIE-UCZESTNIKA… -umożliwi to naszym gościom i nam bezpieczniejsze i sprawniejsze wpuszczenie na wydarzenie.
5. Uczestnictwo w wydarzeniu oznacza akceptację regulaminu oraz zasad przetwarzania danych osobowych (RODO) przez Organizatora dostępnego pod poniższym adresem: https://pardontotu.pl/…/regulamin_PardonToTu_2020_covid…
6. Prosimy o posiadanie oraz stosowanie własnych środków ochrony w postaci maseczki lub przyłbicy do zasłonięcia nosa i ust
7. Prosimy o dezynfekcję rąk środkami dezynfekcyjnymi dostępnymi przed wejściem na wydarzenie
8. Prosimy o zachowanie dystansu społecznego od innych uczestników wydarzeń oraz do stosowania się do poleceń osób zajmujących się obsługą wydarzeń.

https://www.facebook.com/events/1519489901572302