Psychoanaliza, To Tu 2020/2021 – “Od czytania do zapisywania symptomu: przeniesienie”

Event details

  • 13.12.2020
  • 17:00
  • https://zoom.us/j/99544185116
Już dziś o 17:00 wraz z Forum Polskie Pola Lacanowskiego FPPL zapraszamy na kolejny odcinek z serii seminariów dotyczący psychoanalizy Lacanowskiej i jej meandrów. „Mowa jest aktem, a akt ma funkcję twórczą”, dlatego pod tytułem Psychoanaliza, To Tu 2020/2021 psychoanalityczki i psychoanalitycy – członkowie FPPL – będą przybliżać i wyjaśniać tajniki myśli wielkich psychoanalityków XX wieku.

Spotkanie Trzecie: niedziela 13.12.2020, godz. 17:00
Temat: „Od czytania do zapisywania symptomu: przeniesienie”
Prelegentka: Sara Rodowicz-Ślusarczyk
Miejse:

Przede wszystkim chodzi o twórcę psychoanalizy, Sigmunda Freuda oraz wielkiego kontynuatora i innowatora jego dzieła, którym był Jacques Lacan. Obaj byli erudytami, którzy rozwijając psychoanalizę czerpali nie tylko z filozofii, ale także z medycyny, biologii czy antropologii. Natomiast Lacan, urodzony dwa pokolenia po Freudzie, niezwykle precyzyjnie użył odkryć lingwistyki oraz matematyki w swoim wyjaśnianiu fundamentalnego znaczenia i funkcji mowy dla podmiotu ludzkiego.

Jednak to, co najważniejsze w psychoanalizie to jej aspekt praktyczny, który dotyczy pracy z nieświadomym podmiotu analizującego się. Podmiotu, który poprzez swoje mówienie, w toku spotkań z analitykiem, może krok po kroku odszyfrowywać to, co stanowi jego symptom. Symptom, którego oddziaływanie na ciało lub powtarzające się porażki w relacjach uczuciowych lub zawodowych powoduje, że życie człowieka niejednokrotnie przekształca się w koszmar.

Aby dowiedzieć się więcej, co na to psychoanaliza od strony praktyki swojej teorii, a dokładniej co na to psychoanalitycy FPPL zapraszamy na spotkania, które oprócz części wykładowej stwarzają także możliwość zadawania pytań i dyskusji.

Wstęp: otwarty, darmowy

Daty spotkań w roku 2021 podamy w późniejszym terminie na fb i fppl.pl

Zapraszamy!