16 i 17  (Sroda i Czwartek) Maja 2012 
zapraszamy na wyjatkowe w swoim rodzaju koncerty:

Koncert “SzaStry” (Szamburski / Strycharski), Sroda, 16.05.2012
Koncert “PaJace” (Patryk Zakrocki / Jacek Mazurkiewicz), Czwartek, 17.05.2012