Oto najblizsze wydarzenia w “Pardon, To Tu”:
(wiecej bierzacych informacji pod www.facebook.com/pardontotu)